بررسی فرم و محتوا در گرافیتی معاصر مصر در دهه 2005-15

بررسی فرم و محتوا در گرافیتی معاصر مصر در دهه 2005-15


غیر قابل فروش
  • وضعیت اثر: موجود
  • دسته بندی :مقاله

بررسی فرم و محتوا در گرافیتی معاصر مصر در دهه 2005-15

تکنیک نقاشی ترکیب مواد

    برای این اثر دیدگاهی ثبت نشده است

افزودن دیدگاه جدید