نمایشگاه گروهی هنرمندان برگزیده انجمن نقاشان ایران و ایتالیا
27 آذر 1399

نمایشگاه گروهی هنرمندان برگزیده انجمن نقاشان ایران و ایتالیا در گالری Inter Art رم ایتالیا، 1 الی 4 دسامبر 2018، با حضور یک اثر از مهرنوش ایمانی فولادی.

اخبار مرتبط