نمایشگاه گروهی هنرمندان برگزیده انجمن نقاشان ایران و ایتالیا
27 آذر 1399

نمایشگاه گروهی هنرمندان برگزیده انجمن نقاشان ایران و ایتالیا، گالری IDIL استانبول، شهریورماه 1397، با حضور دو اثر از مهرنوش ایمانی فولادی برگزار گردید.

اخبار مرتبط