نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی مهرنوش ایمانی فولادی
27 آذر 1399

نمایشگاه انفرادی نقاشی خانم مهرنوش ایمانی با عنوان "پشت هیچستان". ۹ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷، اصفهان، گالری پنج و هفت.

اخبار مرتبط