منظره دهکده، رنگ و روغن روی بوم جیر
ادامه مطلب + خرید
پیکره، اکریلیک روی بوم
ادامه مطلب + خرید
پرتره مرحوم پهلوان غلامرضا تختی، رنگ و ر ...
ادامه مطلب + خرید
گر پرده بر افتد....، ترکیب مواد
ادامه مطلب + خرید
نقش خیال، اکریلیک روی بوم
ادامه مطلب + خرید
پرتره، اکریلیک روی بوم
ادامه مطلب + خرید
دخترک لمیده (رونگاری از اثر ایلیا رپین)، ...
ادامه مطلب + خرید
سایه ها، پاستل گچی روی مقوا
ادامه مطلب + خرید
پرتره، ترکیب مواد
ادامه مطلب + خرید